powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 17 Kwietnia 2024 r. Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Wspólnoty działające w parafii, którymi opiekują się poszczególni kapłani

x. Proboszcz
 • Rada Parafialna
 • Rada Duszpasterska
 • Akcja Katolicka
 • Strażnicy Eucharystii
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • Emeryci i Renciści
 • Katechezy Przedmałżeńskie
x. Piotr
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Koła Żywego Różańca
 • Grono Przyjaciół Seminarium
 • Grupa AA
 • Katechezy przedchrzcielne
x. Andrzej
 • Kościół Domowy
 • Caritas parafialna
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Biała procesja
 • Chór parafialny i chórek dziecięcy. Schole; gregoriańska, dorosłych
 • Przygotowanie do I Komunii Świętej
x. Dariusz
 • Ministranci
 • Ruch Światło –Życie
 • Schole; młodzieżowa
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym dla proboszcza w podejmowaniu poważnych decyzji gospodarczych i finansowych w parafii. W każdą drugą niedzielę miesiąca Członkowie Rady Parafialnej tworzą oprawę liturgiczna eucharystii występując w swych galowych strojach. Częstość pozostałych spotkań RP jest podyktowana aktualnymi sprawami i wydarzeniami w parafii.

Skład rady parafialnej:
 1. Anuszkiewicz Mariusz
 2. Aponowicz Anna - Zaczerlany- Skarbnik
 3. Błaszko Irena - Choroszcz
 4. Błażkowski Krzysztof – Oliszki
 5. Bogucka Anna - kol Porosły
 6. Dąbrowska Elżbieta – kol. Rogówek
 7. Kamieński Paweł - Gajowniki
 8. Kamińska Dorota - Dzikie Kolonia
 9. Kozłowski Jarosław - Dzikie
 10. KrysiewiczGrzegorz - Choroszcz - Przewodniczący
 11. Krysztopik-Barbara - Choroszcz – Wiceprzewodniczący
 12. Kułakowski Tomasz - Ogrodniki
 13. Kulesza Krzysztof - Choroszcz
 14. Malinowski Krzysztof – Choroszcz
 15. Olszewski Janusz - Sienkiewicze
 16. Pogorzelski Mariusz - Zawady
 17. Popławski Janusz - Ruszczany
 18. Popławski Wojciech - Choroszcz
 19. Rydzewski Wiesław - Topilec
 20. Siwicka Agnieszka - Jeroniki
 21. Świsłocka Wiesława - Nowosiółki
 22. Szczygielska Iwona – Barszczewo
 23. Szlesińska Helena - Łyski
 24. Tobiaszewski Wojciech - Choroszcz
 25. Twarowski Marek - Choroszcz
 26. Wiercińska – Popko Barbara - Kościuki

Akcja Katolicka

Dlaczego Akcja Katolicka? Jaki jest cel? Jakie zadania?

Cel jest jeden. Od dwóch tysięcy lat jest ten sam ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom”. Można powiedzieć, że w tym znaczeniu Akcja Katolicka istnieje od początku chrześcijaństwa.. Ludzie świeccy od czasów Chrystusa głosili dobrą nowinę innym. My mamy kontynuować to dzieło. Uczymy się podobnie myśleć, wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa „ Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii został powołany 29 września 1998 r. Zrzesza 21 członków. Pierwszym Prezesem POAK był śp. Edmund Komła. Od 2002r. została wybrana Eugenia Popko, która jednocześnie jest w Zarządzie Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Białymstoku. W Zarządzie POAK są Józef Waczyński w-ce Prezes, Wiesława Zajkowska - skarbnik, Bożena Kurnicka - sekretarz, Janek Pogorzelski – członek. Pod troskliwą opieką Asystenta Księdza Proboszcza Leszka Struka realizujemy założenia formacji duchowej w oparciu o programy duszpasterskie kościoła na poszczególne lata. Pogłębiamy życie religijne poprzez wspólne uczestnictwo :w liturgii , Dniach Skupienia oraz na pielgrzymkach.
Oprócz stałej formacji, podejmujemy szereg działań. Niektóre z nich na stałe wpisały się w plan pracy Akcji Katolickiej oraz w kalendarz uroczystości parafialnych. Co roku zbieramy na Fundusz Stypendialny, na Świątynię Opatrzności . Odpowiedzialni jesteśmy za wieniec adwentowy. Do naszych zadań należy również wystrój żłóbka, żywa szopka, a także dekoracja czwartego ołtarza na Święto Bożego Ciała. Każdego roku pomagamy w organizacji uroczystości Mszy Św. polowej z okazji Św. Franciszka. Dbamy także o grób śp. ks. Stanisława. Pomagamy w organizowaniu pielgrzymek parafialnych. W poprzednich latach w Obchodach Dni Choroszczy organizowaliśmy Parafiadę. Z okazji Odpustu na Św. Jana organizowaliśmy Festyny Trzeźwościowe. Z naszej inicjatywy były organizowane kwesty na cmentarzu. Pierwszą zbiórkę przeznaczyliśmy na odnowienie grobu ks. proboszcza Franciszka Pieściuka.
Poza stałymi działaniami, odpowiadaliśmy również na potrzeby wynikające z zaistniałych sytuacji. Chociażby zbiórki dla powodzian, wystosowaliśmy także list do KRRIT w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam oraz inne.
W ostatnich latach podjęliśmy nowe działania. Wydaliśmy dwie kartki pocztowe z Matką Bożą Różańcową z okazji XV-lecia AK w Archidiecezji Białostockiej. Również wydane zostały 2 kartki pocztowe z okazji 20-lecia naszego POAK oraz Biuletyn „ Akcja Katolicka w Choroszczy” w którym to nasz Asystent Ks. Leszek Struk powołuje się na słowa J.P.II naszego Patrona. „Akcjo Katolicka, nie lękaj się”. Także podjęliśmy Krucjatę Różańcową za Ojczyznę, zapraszając do udziału wszystkich parafian ( zebraliśmy 86 podpisów na deklaracji ) oraz zorganizowaliśmy Publiczne Czytanie Pisma Świętego - Ewangelia Św. Łukasza w dniu 18 października oraz Ewangelia Św. Marka 25 kwietnia (udział uczniów SP i PG).
Natomiast w roku jubileuszowym w Wielki Czwartek zapraszaliśmy wszystkich parafian do modlitwy za kapłanów ”Słudzy Pana” rozdając po Mszy Św. 300 wizytówek z imieniem kapłana. Kontynuujemy to dzieło nadal. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było przystąpienie do akcji świętowania niedzieli „Nie kupuję”.
W ramach Obchodów Święta Niepodległości od 2014 roku organizujemy Wieczory Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Śpiewać każdy może”. Wydarzenia te zostały uwiecznione w okolicznościowych albumach o atrakcyjnej szacie graficznej.
Również z naszej inicjatywy, wspólnie z MGCK i S organizowaliśmy cykliczne spotkania filmowe. Zostało pokazanych 9 filmów m.in. francuski film „Apostoł” , „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona.
Braliśmy udział w Misterium Męki Pańskiej oraz jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie Koronki na Ulicach Miast - 28 września .
Wszystkie działania opisujemy w kronice, którą prowadzimy od powołania POAK. Posiadamy również sztandar od 2002 roku dzięki, któremu podkreślamy swoją obecność we wszystkich uroczystościach kościelnych i narodowych.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ks. Asystentowi Proboszczowi Leszkowi Strukowi za zaufanie jakim nas obdarzał i obdarza oraz za otwartość na naszą współpracę.
Osoby, którym odpowiada taki sposób pogłębiania życia religijnego zapraszamy do naszego stowarzyszenia..

Obecnie do POAK należą :
 1. Czarnecka Halina
 2. Czarnecki Jan
 3. . Grądzka Irena
 4. Gryko Jan
 5. Klimaszewska Elżbieta
 6. Kurnicka Bożena
 7. Łotowski Mirosław
 8. Mariański Adam
 9. Mariańska Maria
 10. Molska Bożena
 11. Nieradko Lech
 12. Popko Eugenia
 13. Popko Teresa
 14. Pogorzelski Jan
 15. Strzelecka Lucyna
 16. Strzelecki Mirosław
 17. Świzik Waldemar
 18. Waczyński Józef
 19. Zajkowska Wiesława
 20. Zawadzka Ewelina
 21. Zawadzki Paweł

Chór Parafialny

Chór parafialny parafii w Choroszczy jest czterogłosowym chórem mieszanym. Tworzą go młodzi mieszkańcy Choroszczy, miłośnicy muzyki chóralnej. Śpiew chóru towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom roku kościelnego. Ponadto zespół koncertuje i bierze udział w konkursach, dlatego też w jego repertuarze, poza pieśniami kościelnymi, znajdują się również utwory wielogłosowe kompozytorów różnych epok oraz utwory muzyki rozrywkowej.

W 2010 roku chór zdobył I miejsce w XXII Katolickim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku. Próby chóru odbywają się we wtorki o godzinie 19.00 w kaplicy dominikańskiej.

dyrygent: Łukasz Olechno Soprany:
 • Magdalena Dąbrowska
 • Gabriela Jakimowicz
 • Izabela Krysiewicz
 • Monika Kulesza
 • Karolina Polak
Alty:
 • Agnieszka Backiel
 • Anna Bielawska
 • Gabriela Kozłowska
 • Urszula Płońska
 • Elżbieta Popko
Tenory:
 • Bogdan Biernacik
 • Karol Kopiczko
 • Karol Kruhlej
 • Marek Kurnicki
 • Rafał Popko
 • Basy:
 • Marek Dąbrowski
 • Piotr Duliniec
 • Szymon Krysiewicz

Honorowi Dawcy Krwi

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi oddział w Choroszczy powstał w czerwcu 1997r. Nasz siedzibą jest Urząd Miasta w Choroszczy. ul. Dominikańska 2 pok. nr 10, tel. 085 719-10-12 w 224. Jesteśmy odziałem stowarzyszenia, które skupia około 4000 dawców krwi, osocza, płytek jak również szpiku kostnego.

10 lat temu było nas 14 osób dziś mamy 350 członków. W śród nich jest:
 • ponad 80 osób posiadających Odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi IIIO
 • prawie 60 osób posiadających Odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi IIO
 • i ponad 40 osób posiadających Odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi IO

W ciągu 10 lat odbyło się 70 ekip oddawania krwi, co stanowi 890 litry krwi i 42 1itry osocza oddanych tylko w Choroszczy. Cieszy nas świadomość, ze w naszej lokalnej społeczności jest tylu ludzi dobrej woli. Niejednokrotnie krew pochodząca od naszych dawców ratowała zdrowie i Życie innych. Krew oddają całe rodziny.

Głównym naszym celem jest propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego miasta. Cel ten udało się zrealizować w 100%. Kolejnym krokiem było stworzenie wśród naszych członków więzi "rodzinnych". Do realizacji tego zadania miały przyczynić się wspó1ne imprezy takie jak zabawy sylwestrowe, zabawy karnawałowe czy rocznicowe oraz wyjazdy na basen i seanse filmowe. Chcieliśmy, aby Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi jest znane nie tylko członkom naszego stowarzyszenia, ale tez wszystkim mieszkańcom Choroszczy, dlatego tez z myślą o Nich zorganizowaliśmy pierwszy festyn Trzeźwościowy, w następnych braliśmy czynny udział. Nasze Stowarzyszenie widoczne tez jest w Życiu codziennym naszego miasta. Od 10 lat mieszkańcy naszej gminy łączą się z nami w comiesięcznej Mszy świętej na wspó1nej modlitwie za naszych krwiodawców i ich rodziny. SHDK rozwija się prężnie i dynamicznie na wielu płaszczyznach. Członkowie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy jako wolontariusze wspomagali zbiórkę żywności dla Podlaskiego Banku Żywności. Propagując zdrowy styl Życia i uwzględniając prośby naszych Pań, przy Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy powstał klub Amazonek, który skupia 11 pań.

Po wielu latach współpracy z byłym księdzem Proboszczem Leonem Grygorczykiem który, miał ogromny wpływ i udział na rozwój naszego stowarzyszenia, - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi jako licząca się organizacja w momencie powstania inicjatywy nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Choroszczy wyraziło pełne poparcie dla w/w inicjatywy.

Z księdzem Proboszczem Leszkiem Strukiem obecnym opiekunem kontynuujemy naszą działalność. Uczestniczyliśmy w pierwszym zlocie krwiodawców w Licheniu i tam otrzymaliśmy duchowe wsparcie a w chwilach wolnych odpoczywamy z naszym opiekunem przy ognisku i nie tylko.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

W naszej Parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci rozpoczęło swą działalność 13 września 1998 roku. Opiekunem jest Ks. Tomasz Oświeciński, a zelatorką Halina Kościuczyk - świadectwo zelatora 0477 z Górki Klasztornej. Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijni i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Realizując ten cel- często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili, żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa. Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci w miarę możliwości modlą się przy zmarłych.

Stopnie przynależności

Istnieją 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

I Stopień: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
II Stopień: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania się rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo... z dodaniem na końcu: Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci- módl się za nami, Św. Józefie- módl się za nami.
III Stopień: modlitwa przypisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. I piątek czy z I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym, przygotowaniem się na śmierć. Warunki przyjęcia

Wymagane są tylko dwa warunki:
 • wyrażenie swojej zgody,
 • wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Przy zapisie wystarczy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania. Dzieci można wpisywać dopiero po przyjęciu przez nie I Komunii Św. Osób zmarłych nie wpisujemy, można jednak ich dusze polecać modlitwom Stowarzyszenia. Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życia i nie trzeba go ponawiać.

W trzecią niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza Św. W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci- z obsługą liturgiczną.

W każdą pierwszą środę miesiąca przed Najświętszym Sakramentem modlimy się w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ, odmawiając różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Prenumerujemy Biuletyn kwartalny "Nadzieja i życie".
Uczestniczymy na spotkaniu opłatkowym każdego roku w Białymstoku z Przedstawicielem z Górki Klasztornej oraz w Rekolekcjach Św. Wpisanych jest 523 osoby na dzień 15.04. 2007 r. z Choroszczy i z różnych miejscowości nawet z USA, sporo wpisało się młodzieży.

Apostolat "Margerytka"
Od 26 października 2003 roku na terenie naszej Parafii powstał Apostolat "Margaretka" , który objął modlitwą Kapłanów przede wszystkim z naszej Parafii i nie tylko. Modlimy się w wybranym dniu tygodnia nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie. Za jednego Kapłana modli się siedem osób w poszczególne dni tygodnia.

Modlitwa za kapłana
O Jezu Wieczny i Najwyższy Kapłanie, zachowaj Swojego sługę w głębi Swojego Najświętszego Serca, aby nikt nie mógł Mu zaszkodzić. Zachowaj bez grzechu Jego poświęcone ręce, które codziennie dotykają Twojego Najświętszego Ciała. Zachowaj bez grzechu Jego usta, które są zwilżane Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj w czystości Jego serce, na którym jest odciśnięta pieczęć Twojego chwalebnego kapłaństwa i chroń Go od ziemskich pożądliwości. Daj, aby wzrastał w miłości do Ciebie i zachowaj Go od świeckich skłonności. Udziel Mu siły do przemiany serc, jak przemienia chleb i wino. Błogosław Jego pracy, aby przynosiła obfite owoce i obdaruj Go koroną wiecznej chwały. Amen.

Następnie Koronka Medziugorska: Wierzę w Boga Ojca, 7 x Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Dlatego jest polecana Koronka Medziugorska, ponieważ Apostolat "Margaretka" tam powstał. W tej grupie modlitewnej zaangażowanych jest 240 osób.

Margaretki mają złote serca - i Ty bądź również taki!

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to wg Jego założyciela Św. Maksymiliana Marii Kolbego całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łączności z Niepokalaną Wszechpośredniczką naszą w Jezusie. Cel i program Rycerstwa Niepokalanej Św. Maksymilian streścił w haśle "Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.

Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich, duchownych do oddania się Jej na służbę w misji którą pełni jako Matka Kościoła.

Rycerstwo Niepokalanej powstało 16 X 1917 r. w Rzymie. Założył je polski franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe jako ruch maryjno-apostolski w Kościele otwarty na świeckich i duchownych dla obrony i rozszerzania Królestwa Serca Jezusowego.

Dnia 17 X 1997 r. w 80 rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej Kościół uznał je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Członkowie Stowarzyszenie nazywają się rycerzami Niepokalanej. Rycerstwo odwołuje się do obrazu na Cudownym Medaliku przedstawiającego Niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej oplecionej przez węża-szatana i miażdży stopą jego głowę, z jej rąk spływają na ziemię promienie łaski. Jest to biblijny obraz walki węża i niewiasty, tej właśnie walki w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej.

Warunki przynależenia do MI:
 1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
 2. Nosić Cudowny Medalik.
 3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.
Środki:
 1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
 3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje w swoim apostolstwie wszelkie środki godziwe, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności. Najskutecznejsze środki to: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. W Niepokalanowach wykorzystuje się nowoczesne środki społecznego komunikowania - prasę, radio i telewizję. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zachęcają do odmawiania różańca będącego "bronią rycerza Niepokalanej", do czytania Pisma Świętego oraz do noszenia Cudownego Medalika.

Istotną formą apostolstwa jest świadectwo własnego życia. Obowiązkiem rycerza Niepokalanej jest dawanie świadectwa o niezmienności norm Dekalogu oraz bronienie i przedstawianie stanowiska Kościoła w kwestii moralności. Rycerze włączają się w poradnictwo rodzinne, życie społeczne i polityczne wspólnot lokalnych, przypominając o elementarnych wartościach, takich jak np. Uczciwość. Bieda, bezrobocie, trudna sytuacja życiowa są wezwaniem zwłaszcza dla grup zorganizowanych MI, które spieszą z bezinteresowną pomocą osobom starszym, chorym i rodzinom wielodzietnym. Poza tym Rycerstwo Niepokalanej żywo angażuje się w działalność na rzecz obrony życia, podejmując "duchową adopcję dziecka poczętego" oraz w działalność na rzecz obrony przed sektami, tworząc punkty informacji o sektach i nowych ruchach religijnych. Działa również na rzecz życia w trzeźwości oraz wszelkimi godziwymi środkami broni wartości chrześcijańskich i narodowych.

Członkowie Rycerstwa oddają się Niepokalanej, ponieważ wierzą, że wówczas ich apostolat przyniesie obfitsze owoce, niż gdyby takiego aktu oddania nie uczynili. Z tego samego powodu starają się, by ich oddanie się Matce Bożej było z każdym dniem coraz pełniejsze i głębsze. Formacja w MI koncentruje się przede wszystkim na tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, ponieważ Niepokalana dla członków MI jest ideałem, do którego starają się dążyć, pewną drogą do świętości, jak też gwarancją sukcesu i celem apostolatu. I to - dodaje św. Maksymilian - "wynika z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej". W takim też aspekcie ujmują formację Statuty generalne: "Biorąc wzrór z Maryi, Dziewicy słuchającej, Dziewicy modlącej się, Dziewicy Matki, Dziewicy ofiarnej (por. Marialis cultus, nr 17-20), członkowie Rycerstwa Niepokalanej uznają podstawowe znaczenie słowa Bożego, nabożeństw liturgicznych, modlitwy, miłości do wszystkich i ofiary z samego siebie celem współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia świata" (art. 7).

Statuty generalne Rycerstwa Niepokalanej mówią o dwóch rodzajach formacji: przed przyjęciem do Stowarzyszenia (art. 19) oraz w trakcie przynależności (art. 8 i 11). Jest to odpowiednio formacja wstępna (przygotowawcza) i formacja stała (ciągła).

Co oznacza pojęcie "formacja chrześcijańska"? Adhortacja apostolska Christifideles laici określa tę formację "jak stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego" (nr 57). Integralna formacja prowadzi do "jedności życia" (por. Nr 59-60), czyli zgodności pomiędzy wiarą i życiem, Ewangelią i kulturą. W punkcie dojścia nie istnieją już dwa równoległe nurty życia: z jednej strony tak zwany "duchowy" z jego własnymi wartościami i wymogami, a z drugiej tak zwany "świecki", obejmujący po ludzku tylko rozumiane i przeżywane życie rodzinne, obowiązki zawodowe, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne, kulturalne i naukowe. Jeśli Adhortacja stawia takie wymagania wszystkim katolikom świeckim, to tym bardziej dotyczą one tych, którzy należą do stowarzyszeń katolickich. Dlatego Statuty generalne, mówiąc o przygotowaniu przed przyjęciem do Stowarzyszenia (art. 19), mają na uwadze przede wszystkim zapoznanie się z charyzmatem Rycerswa, to jest z jego ideałem i stylem apostolstwa. Ponadto włączenie się do Stowarzyszenia wymaga wypracowania pewnych umiejętności potrzebnych do działania wspólnotowego. Oprócz formacji wstępnej, podstawowej, konieczna jest formacja ciągła, ustawiczna, bo po grzechu pierworodnym słabość moralna i skłonność do grzechu każdego człowieka "wydają się nie mieć granic". Stąd przygotowanie do Rycerstwa Niepokalanej i formacja w MI polega na stałym codziennym wysiłku, by rozwijać się po chrześcijańsku, by z każdym dniem poprzez skruchę i dziękczynienie za otrzymane łaski coraz bardziej stawać się chrześcijaninem, świętym. Systematycznej formacji Rycerstwa służą przede wszystkim czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", "Informator Rycerstwa Niepokalanej", "Czekam..." (pismo młodzieżowego ruchu Rycerstwa Niepokalanej) oraz rekolekcje formacyjne i dni skupienia, które swym programem obejmują różne stany, zawody i grupy wiekowe oraz etapy formacyjne. W parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy jest wiele czcicieli Maryi Niepokalanej w tym zarejestrowanych w zeszycie parafialnego koła Rycerstwa jest 68 rycerzy Niepokalanej. Opiekunem duchowym jest ks. Tomasz Oświeciński, animatorką koła Barbara Kruchlej

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Białostockiej został zatwierdzony dekretem ks. arcybiskupa Edwarda Kisiela z dnia 15 grudnia 1992 roku. Wypracowane zostały różne metody formacji w RRN. Są to między innymi cotygodniowe spotkania diecezjalne wspólnoty. Obok spotkań diecezjalnych ważną rolę pełnią spotkania w tzw. „małych grupkach”. Odbywają się one również w trybie cotygodniowym w większości białostockich parafii oraz w Krypnie, Mońkach, Sokółce, Dobrzyniewie, Kozińcach, Choroszczy, Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej. Duchowość RRN oparta jest o więź z Matką Bożą, która prowadzi do coraz pełniejszego odkrycia Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej i Kościoła. Biblijną podstawą duchowości RRN są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoja”. Podstawowy komentarz do tego tekstu biblijnego zawarty jest w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Mater”. Duchowość RRN to duchowość zawierzenia Matce Bożej wyrażająca się w pojedynczych aktach, a jeszcze bardziej w postawie, którą nazywamy komunią życia z Maryją. Członkowie RRN razem z Nią pragną uczestniczyć w Eucharystii, zgłębiać prawdy zawarte w Piśmie Świętym, tajemnice Kościoła i codzienność własnego życia. W parafii Choroszczańskiej istnieje dwie grupy. Animatorką tej grupy osób starszych jest pani Krystyna Bielawska spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej. Natomiast grupy młodszej pani Anna Łuszcz zaś spotkania są w każdy piątek po Eucharystii wieczornej. Każdy zainteresowany życiem duchowym jest mile widziany, bowiem te spotkania maja charakter otwarty. Centralne spotkania formacyjne odbywają się w poniedziałki o godz. 18,00 w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Ponadto Ruch organizuje rekolekcje adwentowe, wielkopostne, dni skupienia, pielgrzymki i w czasie wakacji rekolekcje połączone z wczasami.

Ministranci

 • Żukowski Marcin
 • Turecki Maciej
 • Sobecki Mateusz
 • Wróbel Karol
 • Cimoch Damian
 • Talipski Mateusz
 • Maciejewski Marcin
 • Duliniec Maciej
 • Duliniec Piotr
 • Skomin Piotr
 • Kamieński Mateusz
 • Jaromiński Marcin
 • Szumkowski Jakub
 • Jakimowicz Stanisław
 • Maciejewski Mateusz
 • Czulewicz Michał
 • Bałdyga Jakub
 • Malinowski Karol
 • Chańko Damian
 • Jasiński Jakub
 • Mielech Paweł
 • Tołoczko Michał
 • Malinowski Bartek
 • Sidor Matelusz
 • Olszewski Karol
 • Baszeń Krzysztof
 • Chańko Maciej
 • Giemza Mateusz
 • Jakimowicz Krzysztof
 • Komła Dominik
 • Łuszcz Albert
 • Malinowski Jakub
 • Sidor Barłomiej
 • Szumkowski Błażej

Ruch Światło

Jest jedną ze wspólnot, której celem jest formowanie dojrzałych chrześcijan. Generalnie gromadzi młodzież i rodziny. Metody pracy to spotkania w małej grupie, spotkania całej wspólnoty i rekolekcje. W naszej parafii młodzieżowy Ruch Światło - Życie gromadzi się w niedziele na Mszy młodzieżowej o godzinie 9.30 oraz w piątki na Mszy o godzinie 18.00, po której są spotkania całej wspólnoty.

Kościół Domowy

Czym jest Kościół Domowy?

Kilka słów historii

Inaczej Kościół Domowy nazywamy Kręgami Rodzin. Do Kręgu Domowego Kościoła może należeć każde sakramentalne małżeństwo bez względu na wiek, wykształcenie czy pochodzenie.

"Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa" (KDK 48)

Tę soborową wizję małżeństwa chce przedstawić i pomóc wprowadzić w życie poszczególnych rodzin Domowy Kościół. Założyciel ks. Franciszek Blachnicki, widząc ogromną potrzebę duchowego ożywienia polskich rodzin, w 1973 r. z pomocą siostry Jadwigi Skudro RSCJ stworzył w ramach Ruchu Światło-Życie Ruch Wspólnot Rodzinnych. Nazwę tej gałęzi zmodyfikował w 1976 r., nadając jej nazwę Domowy Kościół. Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: polskiego Ruchu posoborowej odnowy - Ruchu Światło-Życie, oraz międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame (Wspólnoty Matki Najświętszej) założonego przez ks. Henriego Cafarella.

Zasady
Aby dojść do prawdziwej duchowej jedności małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania. Są nimi:
 • spotkanie ze Słowem Bożym,
 • modlitwa osobista (rozmyślanie);
 • modlitwa małżeńska;
 • modlitwa rodzinna;
 • dialog małżeński;
 • reguła życia;
 • przeżycie rekolekcji (przynajmniej raz w roku);
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach w kręgu (małej grupie - skupiającej od 4 do 7 małżeństw), które odbywa się raz na miesiąc
Kościół Domowy w parafii Choroszcz

W naszej parafii działają dwa Kręgi Domowego Kościoła. Obecnie skupiają razem 11 par małżeńskich wraz z dziećmi. Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym. Uczestniczy w nim również nasz opiekun ks. Andrzej. Podczas spotkania dzielimy się tym, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu, modlimy się oraz omawiamy temat studyjny. Trwa ono około trzech godzin. Natomiast codziennie w domu staramy się wypełniać zobowiązania, które pomagają nam zbliżyć się do Boga, a tym samym do swego współmałżonka, dzieci i bliźniego.
Kontakt ze wspólnotą Domowego Kościoła za pośrednictwem ks. Andrzeja lub drogą elektroniczną na adres: dkchoroszcz@gmail.com.

Koła Żywego Różańca

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia "Sąd Ostateczny". Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia - oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! RÓŻANIEC jest pismem dla osób, które wierzą w Boga i które wierzą Bogu. Jest pismem dla osób, które wiedzą, że odejście od Boga jest początkiem wszelkiego zła i dla tych, które Boga zagubiły; także dla tych, które szukają Go - często w trudzie i udręczeniu Tajemnice radosne - poniedziałki i soboty
 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety.
 • Narodzenie Pana Jezusa.
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Tajemnice świetliste - czwartki
 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na Górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne - wtorki i piątki
 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 • Biczowanie Pana Jezusa.
 • Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem.
 • Droga Krzyżowa.
 • Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.
Tajemnice chwalebne - środy i niedziele
 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 • Zesłanie Ducha Świętego.
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.
W naszej parafii istnieje czternaście KŻR
 • Dwa w Łyskach w tym jedno podwórkowe - dziecięce
 • Dwa w Żółtkach zolatorkami są pani Wacława Talipski i Maria Talipski
 • Dwa w Barszczewie zolatorkami są pani Malecka Leokadia i Jadwiga Zmujdzin
 • Jedno w Rogówku i kol. Rogówek
 • Siedem w Choroszczy pani Chudzińskiej z ul. Białostockiej, Koła Emerytów i Rencistów nr 16, z ul Branickiego pani Duszyńskiej Anny, pani Polak Janiny/ dawniej prowadzona przez panią Regucką/, ul. Lipowej - pani Jolanty Kranc, z ul Powstania Styczniowego pani Boguckiej Krystyny i z ul. Piaskowej pani Zalewskiej Danieli
Koła Żywego Różańca z Choroszczy spotykają się na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w każdą drugą niedziele miesiąca po Mszy Św. o godz. 12,15

Rodzina Radia Maryja

Tworzą ja słuchacze Radia. Formą działalności są wyjazdy na spotkania Rodziny Radia Maryja.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Założycielką Stowarzyszenia Krwi Chrystusa była Maria De Mattias, która 18 maja 2003 roku została wyniesiona na Ołtarze. Podczas Kanonizacji Ojciec Święty Jan Paweł II Wypowiedział na Placu Św. Piotra w Rzymie te słowa: "Ma Ona przemieniać ludzkie serca i oblicze świata". Módlmy się więc do Św. Marii De Mattias za całość ludzkość tak bardzo potrzebującą Boga.

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności.

"Pielęgnujemy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegamy o to, aby On był poznany i ukochany przez wszystkich".

Św. Maria De Mattias

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, zwane także Wspólnota Krwi Chrystusa zostało założone dnia 1 lutego 1987 roku przy ulicy Branickiego w Choroszczy, należało do tej Wspólnoty ponad 30 osób, ponieważ to były starsze panie więc kilka odeszło do Ojca Niebios, jest nas obecnie ok. 20. Modlimy się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po sumie w Kaplicy Dominikańskiej, a cały miesiąc indywidualnie w domach. Odmawiamy 7 tajemnic różańca do Krwi Chrystusa. Układane są modlitwy do każdej tajemnicy w zależności od okoliczności- święta np. za Ojca Św. , Duchowieństwo, za zmarłych Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, o nowe liczne i św. powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne, o łaskę wiary i nawrócenia dla obojętnych religijnie i grzeszników, o dzieci przystępujące do I Komunii Św., za młodzież, aby zawsze trwała przy Bogu, za matki oczekujące potomstwa, za Biskupów, Kapłanów, Zakonnice, Misjonarzy, o trzeźwość narodu, za naszą Ojczyznę, za zmarłych z naszych rodzin, za tych, którzy zbłądzili i odeszli od Boga, za ludzi bezdomnych, głodnych i cierpiących, za ludzi szukających ucieczki w narkotykach, alkoholu, przemocy i nienawiści, za członków Krwi Chrystusa, który nas ukochał i obmył nas w Krwi Swojej. My utrzymujemy kontakt ze zgromadzeniem sióstr adoratorek Krwi Chrystusa (ASC) w Bolesławcu. Wysyłamy zgłoszenia osób, które pragną wstąpić do naszej Wspólnoty i otrzymujemy: różańce, książeczki i inne materiały. Opiekunem Wspólnoty jest ks. Artur Jurczak, zelatorką jest Weronika Leosiewicz, a animatorką Jadwiga Adamska.

Krew Chrystusa przelana na Krzyżu była czczona, miłowana, wielbiona pod zawołaniem- BŁOGOSŁAWIONA KREW JEZUSOWA!

Niedzielne dyżury liturgiczne poszczególnych wspólnot
Niedziela INiedziela IINiedziela IIINiedziela IV
8.00KrwiodawcyRada ParafialnaAkcja KatolickaKoło Emerytów nr 15
9.30Młodzież OazowaMłodzież OazowaMłodzież OazowaMłodzież Oazowa
11.00ChórzyściK Ż RApostolstwo Dobrej ŚmierciKościół Domowy
12.15DzieciDzieciDzieciMinistranci
18.00Grupa Abstynencko TrzeźwościowaRuch Rodzin NazaretańskichRycerstwo NiepokalanejStrażnicy Eucharystii
Tygodniowe dyżury liturgiczne:
 • Poniedziałek – Krwiodawcy
 • Wtorek – Zaproszeni mieszkańcy
 • Środa – Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Czwartek – Akcja Katolicka
 • Piątek – Młodzież
 • Sobota – Rycerstwo NiepokalanejStrona główna | Kapłani | O stronie

licznik odwiedzin     www.opoka.org.pl