powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 17 Kwietnia 2024 r. Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH W PARAFII P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA W CHOROSZCZY W OSTATNICH LATACH

okres 1 sierpnia 2004r. do 1 stycznia 2005 r.

 • spłata długu za malowanie świątyni
 • ogrodzenie nowego cmentarza grzebalnego
 • ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przyklasztornego na Błoniach Jana Pawła II
 • wybudowanie żelbetowo-kamiennej sceny na Msze Polowe i wszelakie festyny
 • renowacja i złocenie ołtarza NMP Anielskiej
 • renowacja wszystkich konfesjonałów
 • modernizacja i złocenie stacji Drogi Krzyżowej
 • złocenie żyrandoli i kinkietów w nawie głównej
 • zakupienie nowych żyrandoli i łańcuchów do naw bocznych oraz pozłacanych rur z kulami do żyrandoli głównych
 • modernizacja kruchty kościoła: zakup krzyża, tablicy z dziejami parafii, nowych gablot ilustrujących życie wspólnoty parafialnej oraz stylowej lampy oświetleniowej
 • modernizacja prezbiterium: podest do trumny Św. Kandyda, naścienne ozdobne tablice do relikwiarzy, uroczyste trzy krzesła dla przewodniczącego liturgii, wykładziny we wzory rokokowe, szafa do zakrystii i stylowe dzbany na kwiaty
 • pozłocenie zabytkowego krucyfiksu przy ołtarzu Matki Bożej Anielskiej
 • systematyczne złocenie starych kielichów mszalnych i puszek na Najświętszy Sakrament,
 • opłata w 75% renowacji ołtarza Św. Jasna Chrzciciela
 • kapitalny remont i wyposażenie Kaplicy Dominikańskiej
 • gwarancyjna naprawa i strojenie okresowe organów
 • utworzenie i zagospodarowanie kaplicy z Najświętszym Sakramentem p.w. Matki Bożej Anielskiej na plebanii
 • wzniesienie cokołu z figurą NMP Niepokalanie Poczętej u wejścia do kancelarii
 • konserwacja i oprawienie licznych obrazów i rzeźb sakralnych odnalezionych w klasztorze podominikańskim
 • wykonanie „żywej szopki” na placu przed kościołem
 • wykonanie i umieszczenie na wieży kościoła wielkiej bożonarodzeniowej gwiazdy z metalu i ogona z trzech lin światłowodowych od wieży kościoła do plebanii
 • odnowienie większości pomieszczeń na plebani i zamontowanie dodatkowych grzejników w mieszkaniach księży na dobudowanej kondygnacji plebanii.

ROK 2006

 • wykonanie wszystkich dębowych ław do nawy głównej i naw bocznych kościoła
 • zakup stylowych 12 krzeseł do prezbiterium i zakrystii kapłańskiej
 • c.d. prac przy ołtarzu polowym na błoniach Jana Pawła II
 • wzniesienie pomnika Jana Pawła II przed kościołem
 • renowacja obrazu Matki Bożej Różańcowej
 • całkowita wymiana elewacji plebanii w celu ratowania przed zagrzybieniem; usuniecie ocieplenia styropianowego i zastąpienie go wełną mineralną,
 • skucie betonu z kamiennego fundamentu plebanii
 • naprawa i napełnienie płynem niezamarzającym instalacji CO w klasztorze
 • zakup betonowych gazonów na kwiaty wokół kościoła i przy plebanii.
 • Wykonanie kamiennej obudowy schodów na błonia Jana Pawła II

ROK 2007

 • wplata zaliczki na drewno dębowe do wykonanie mebli w zakrystii
 • ciąg dalszy budowy ołtarza polowego na błoniach JPII
 • wykonanie opaski z kamienia płukanego wokół plebanii
 • wykonanie 30 przenośnych ław na uroczystości na błoniach JPII
 • renowacja obrazu Św. Szczepana oraz wykonanie do niego złoconej ramy
 • wymiana drzwi garażowych zamontowanie pięciu automatycznych bram garażowych
 • wykonanie nowej metalowej kutej bramy od strony Urzędu Miasta na parking na Błoniach Jana Pawła II
 • modernizacja nagłośnienie kościoła
 • gruntowna renowacja ołtarza głównego z marmoryzacją i licznymi złoceniami
 • zakup nowych ornatów i kap oraz wyposażenia zakrystii
 • wykonanie barokowej obudowy do sygnaturki przy zakrystii i zakup do niej stylowego dzwonu
 • renowacja z pozłoceniem metalowego procesyjnego tzw. Wileńskiego Słońca Eucharystycznego.

ROK 2008

 • wykonanie wszystkich mebli do zakrystii kapłańskiej w dębie
 • zamontowanie trzech ekranów cyfrowych z tekstami pieśni
 • wykonanie bramy i parkanu wokół nowego cmentarza grzebalnego oraz niwelacja terenu
 • namalowanie obraz Jezusa dźwigającego krzyż do ołtarza głównego i zamontowanie mechanizmu do jego odsłaniania
 • kapitalna rekonstrukcja ołtarza głównego
 • odtworzenie dwu rzeźb ołtarzowych św. Jana Ewangelisty i Marii Magdaleny
 • całkowita restauracja prospektu organowego
 • modernizacja oświetlenia w kościele i na błoniach JPII
 • wymiana nagłośnienia zewnętrznego w kościele
 • zakup nowych figur do szopki bożonarodzeniowej
 • zakup i zamontowanie 2 barokowych wiecznych lamp w ołtarzu głównym
 • zagospodarowanie błoni JPII z nasadzeniami krzewów i skalniakiem z figurą Chrystusa Frasobliwego
 • utworzenie profesjonalnej parafialnej strony internetowej
 • remont mebli w kuchni na plebanii

ROK 2009

 • odwodnienie cmentarza grzebalnego i ułożenie alejek z polbruku
 • wykonanie brakującej części cmentarnego muru kamiennego i wycinka strych drzew na cmentarzu grzebalnym
 • wykonanie 4 wielkich ram do nawy głównej kościoła z reprodukcjami dawnych obrazów
 • wykonanie wszystkich mebli dębowych do zakrystii ministranckiej
 • konserwacja ołtarza soborowego i wykonanie nowego lektorium
 • zakup figury Chrystusa na krzyż misyjny i ustawienie dębowego krzyża misyjnego
 • namalowanie olejnych obrazów: Bł. Ks. Michała Sopoćko i Św. Siostry Faustyny do ołtarza tryptyku Bożego Miłosierdzia
 • wykonanie kolejnej grupy ławek polowych
 • remonty i zabudowy szafowe w pomieszczeniach wikariuszy na plebanii,
 • wymiany szyb na energooszczędne w całym budynku plebanii
 • wykonanie pomnika jubileuszowego w formie kamieni milowych
 • zakup kolejnych nowych alb, ornatów i chorągwi procesyjnej oraz innych elementów sakralnych do Służy Bożej
 • wykonanie i zawieszenie czterech historycznych chorągwi z herbami fundatorów kościoła
 • wykonanie figury tzw. „Anioła Trafnych Decyzji” na cokole przy plebanii
 • przeniesienie zabytkowego dzwonu z cmentarza i zawieszenie na wieżyczce kościelnej sygnaturki

ROK 2010

 • gruntowna wymiana stolarki okiennej w kościele i kaplicy dominikańskiej
 • zamontowanie dodatkowych drzwi dubeltowych w tych obiektach oraz wykonanie nowych przeszklonych drzwi wewnętrznych w kościele
 • wykonanie granitowej posadzki w prezbiterium kościoła
 • wykonanie podestów dębowych pod trumienkę z relikwiami św. Kandyda i miejsce przewodniczenia
 • remont i adaptacja części klasztoru na sale użytkowe dla młodzieży oraz całkowite wyposażenie tych sal
 • decyzja o powiększeniu Domu Pogrzebowego i utworzenie profesjonalnych dwu sal z aneksami przez firmę państwa Żakowskich
 • wykonanie metalowej balustrady przy schodach i na całym tarasie klasztoru od strony Domu pogrzebowego
 • wykonanie wentylacji mechanicznej w kościele z dopływem świeżego powietrza z podziemi i wylotami na strychu świątyni
 • ocieplenie stropu nawy głównej kościoła wełną mineralną grubości 20cm
 • wykonanie kompleksowego projekt kościoła i kaplicy
 • namalowanie 4 dużych olejnych obrazów świętych pańskich do nawy głównej kościoła
 • odtworzenie figur czterech aniołów na szczycie ołtarza głównego
 • wymiana na nowy ekonomiczny pieca olejowego i bojlera CO na plebanii
 • zakup i ustawienie na cokołach kamiennych figur Anioła Stróża i Matki Bożej przy kościele
 • wykonanie odwodnienia przy gażach i zagospodarowywanie ogrodu przy plebanii
 • wykonanie nowej szopki bożonarodzeniowej ustawianej na zewnątrz kościoła
 • drobne prace restauracyjne w całym kompleksie sakralnym
 • wykonanie trzech metalowych masztów przed kościołem na pionowe sztandary

ROK 2011

 • wyłożenie kolejnych alejek z polbruku na cmentarzu i wykonanie parkanu na cmentarzu od strony prawosławnej i renowacja starych nagrobków
 • skucie i wymiana tynków na renowacyjne w warstwie przycokołowej wewnątrz całego kościele
 • wykonanie 3 dębowych podstaw do ołtarzy bocznych i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 • kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w kościele
 • zamontowanie nowoczesnej rozdzielni elektrycznej w zakrystii
 • wykonanie dwu barokowych ornamentów lunarnych ze słońcem i księżycem nad ambona i relikwiarzem
 • poważna naprawa dachu na plebanii
 • zakup 4 lampionów procesyjnych
 • wykonanie tzw. Ogrodu Matki Boże na Błoniach JPII i bilbordu z błogosławionym JPII
 • namalowanie 2 olejnych obrazy z barokowymi ramami do prezbiterium
 • wymiana po zniszczeniach przez chuliganów sufitu na zadaszeniu ołtarza polowego na Błoniach JPII
 • odtworzenie olejnego obrazu św. Jacka w nawie bocznej
 • umieszczenie płaskorzeźby z popiersiem Chrystusa w rozetach po obu stronach plebanii
 • coroczny przegląd pokrycia klasztoru i wymiana dachówek
 • strojenie organów, zakup kielicha i monstrancji do czwartkowej adoracji

ROK 2012

 • wykonanie kompleksowego projektu pierwotnej elewacji kościoła i Kaplicy Dominikańskiej wraz z nowymi drzwiami zewnętrznymi i metalowymi daszkami na drzwiami do kościoła i kaplicy
 • skucie, osuszenie i nałożenie tynków renowacyjnych na Kaplicy Dominikańskiej oraz strefie przycokołowej zewnętrznych ścian kościoła
 • zszycie profesjonalnymi prętami popękanych w wielu miejscach ścian Kaplicy Dominikańskiej
 • pomalowanie w pierwotnej kolorystyce Kaplicy Dominikańskiej oraz konserwacja zabytkowego krucyfiksu na szczycie kaplicy
 • odtworzenie dawnego olejnego obraz św. Jana Chrzciciela i przeniesienie dotychczasowego obrazu Jana Chrzciciela z nawy bocznej na ścianę za Ołtarzem Głównym
 • wykonanie 12 cm cokołu z glazury przy ścianach wewnętrznych kościoła
 • odtworzenie barokowych dębowych drzwi głównych i dwu bocznych do kościoła
 • wykonanie sześciu ornamentów barokowych w formie gwiazd w łukach nawy głównej kościoła
 • wykonanie dębowych klęczników ślubnych ze złoconymi barokowymi ornamentami
 • wykonanie trzeciego kanału wentylacyjnego w sklepieniu kościoła i podłączenie do istniejącej instalacji wentylacyjnej
 • odgruzowanie i ocieplenie stropu naw bocznych i obu zakrystii kościoła wełną mineralną grubości 20 cm
 • odgruzowanie i oczyszczenie podominikańskiej krypty grzebalnej w podziemiach kościoła a następnie wykonanie i umieszczenie tam pamiątkowego epitafium
 • wyłożenie kolejnej alejki z polbruku na cmentarzu grzebalnym od strony prawosławnej, odwodnienie i usypanie z grysu trasy obwodnicy cmentarza
 • ułożenie alejki z polbruku z obciążeniem do ruchu aut przed sceną na błoniach Jana Pawła II
 • remont posadzki w rejonie zadaszenia na błoniach Jana Pawła II
 • liczne drobne prace remontowo konserwacyjne w całym kompleksie budynków parafialnych

ROK 2013

 • zszywanie popękanych ścian w nawie głównej i bocznych kościoła
 • naprawa całej elewacji zewnętrznej kościoła
 • pomalowanie świątyni w pierwotnej kolorystyce z okresu fundatora hetmana Jana Klemensa Branickiego
 • wykonanie miedzianych daszków nad drzwiami głównymi i bocznymi kościoła oraz Kaplicy Dominikańskiej
 • oczyszczenie murów parkanu wokół kościoła i plebanii z pleśni i grzybów oraz zakonserwowanie profesjonalnymi preparatami
 • malowanie chełmu wieży
 • wykonanie pięciu dębowych ław do naw bocznych i 2 złoconych klęczników
 • naprawa ołtarza polowego
 • prace remontowe w krypcie pod kościołem

ROK 2014

 • profesjonalne zagospodarowanie Błoni Jana Pawła II
 • wymiana gruntu i niwelacja terenu na błoniach Jana Pawła II
 • wykonanie drenażu odwadniającego teren parkingu studzienek przechwytujących wodę z klasztoru i kościoła
 • ułożenie kostki brukowej – behatonu na terenie parkingu
 • przebudowa – rozszerzenie bramy wjazdowej na błonia Jana Pawła II od strony ul. Dominikańskiej
 • ogrodzenie błoni Jana Pawła II
 • zabezpieczeni przed degradacja zabytkowego parkanu podominikańskiego
 • rozbudowa oświetlenia błoni Jana Pawła II
 • remont kapitalny i rozbudowa sanitariatów ogólnodostępnych w piwnicy pod plebanią
 • czyszczenie granitu i polbruku w całym kompleksie przykościelnym
 • remont wikariatki

ROK 2015

 • kapitalny remont organów w naszym kościele
 • wykonanie stylowych dębowych podstaw z ornamentami złoconymi na trumnę podczas uroczystości pogrzebowych do kościoła pasujących do ogólnego wystroju świątyni, oraz dwóch dębowych ławek do kościoła
 • ułożenie kolejnych alejek z kostki betonowej na nowym i starym cmentarzu oraz naprawa uszkodzonych
 • wykonanie odwodnienie terenu miedzy plebania i Kaplica Dominikańską oraz utwardzenie kostką betonową
 • wykonanie profesjonalnej izolacji tarasu i schodów przy klasztorze podominikańskim
 • obłożenie granitem fundamentów pomnika, Krzyża Misyjnego, krzyża błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko oraz fundamentu pomnika Anioła Stróża
 • obłożenie granitem schodów wejściowych do plebanii głównych i bocznych oraz kapitalny remont drzwi wejściowych na plebanię
 • kapitalny remont pomnika przed kościołem przedstawiającego Objawienie Świętego Franciszka
 • marmoryzacja tego pomnika na wzór ołtarza głównego i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi
 • wykonanie tablic cmentarnych z wyszczególnieniem zabytkowych pomników naszej nekropolii
 • wykonanie dębowego stołu i ław wokół miejsca na ognisko na Błoniach JPII
 • remont dwu wikariatek na plebanii

ROK 2016

 • rekonstrukcja bramy głównej przed kościołem z czasów J.K. Branickiego i gruntowny remont parkanu wokół kościoła z wymianą tynków na renowacyjne i pomalowaniem w kolorystyce świątyni
 • wykonanie parapetów granitowych na części wewnętrznej parkanu
 • wykonanie metalowych kutych kratownic w stylu barokowym do bramek wejściowych rekonstruowanej bramy
 • projekt architektoniczny parkanu i bramy z elementami metalowymi
 • remont kapitalny wnętrza Kaplicy Dominikańskiej
 • wymiana oświetlenia prezbiterium naszego kościoła
 • zestaw 4 nowych bezprzewodowych tub nagłaśniające procesje i pielgrzymki
 • obudowana drewnem dębowym trzech wnęk za ołtarzem głównym, bowiem stara obudowa została zniszczona przez drewnojady
 • remont wikariatki
 • wykonanie tabliczek metalowych na cmentarzu grzebalnym z nazwami poszczególnych alejek

ROK 2017

 • gruntowny remont dachu plebanii, przebudowa więźby dachowej
 • zastąpienie przeciekającej blachy szwedzkiej dachówką ceramiczną, zamontowanie sześciu okien dachowych
 • wymiana napędu dzwonów na wieży kościoła, kapitalny remont zawieszenia dzwonów, montaż nowych serc
 • gruntowna wymiana metalowych żaluzji na dzwonnicy, zabezpieczających przed ptakami i opadami, na zamykane automatycznie
 • zagospodarowanie strychu na plebani, aby przygotować mieszkanie gościnne dla rekolekcjonistów i kleryków przybywających na praktyki duszpasterskie
 • remont przeciekającej werandy na plebanii od strony ogrodu
 • konserwacja wszystkich balustrad stalowych przy plebani i kościele

Rok 2019

 • wykonano ciąg komunikacyjny z drenażem łączący stary cmentarz z nowym i wyłożono kostką betonową 4 alejki o łącznej powierzchni ok. 800m2
 • przebudowano bramę wjazdową na nowy cmentarz
 • wymieniono 4 okna na głowicy wieży naszego kościoła
 • obudowano kamieniem ciosanym płaszczyznę parkanu odsłoniętą przy przebudowie Rynku 11 listopada
 • naprawiono ubytki w parkanie wokół kościoła i na elewacji świątyni, kaplicy dominikańskiej i sygnaturce
 • Przebudowano oświetlenie reflektorów oświetlających ołtarze w kościele na energooszczendne – ledowe
 • wykonano gruntowny remont parteru plebani, a w szczególności kuchni po 22 latach użytkowania
 • wykonano projekt i doprowadzono instalację gazową do plebanii
 • wykonano projekt remontu starej bramy i kaplicy cmentarnej
 • zakupiono profesjonalnego odkurzacz do kościoła
 • zamontowano specjalistyczny domykasz drzwi nawy głównej kościoła
Rok 2020
 • przeniesiono ogrodzenie cmentarza na granicę terenu, który dotąd nie był otoczony parkanem
 • wykonano opaskę odwadniającą ławę fundamentową kaplicy cmentarnej
 • wykonano kapitalny remont kaplicy cmentarnej z wymianą tynków i stolarki
 • wymieniono oświetlenia wokół kaplicy cmentarnej /iluminacji nocnej /
 • wykonano kapitalny remont bramy cmentarnej, zwanej siną na starym cmentarzu grzebalnym
 • poddano renowacji wszystkie dębowe drzwi zewnętrzne kościoła
 • prace elektryczne w prezbiterium przebudowa instalacji
 • wykonano bezprzewodowe nagłośnienie z kościoła do kuchni na plebanii
 • podłączono instalację gazową do plebanii z niezbędnym osprzętem do ogrzewania
 • wykonano kapitalny remont pokoi gościnnych i zabudowę korytarza przy kuchni
 • wykonano projekt elewacji klasztoru i parkanu przy bramie wjazdowej na parking na Błoniach JPII
Rok 2021
 • dokonano remontu elewacji klasztoru i muru ogrodzeniowego od strony Rynku 11 listopada, by pierzeja całego kompleksu podominikańskiego była jednorodna kolorystycznie
 • na cmentarzu grzebalnym utwardzono kostką brukową alejkę św. Jadwigi
 • na terenie wokół kompleksu parafialnego, parkingu na Błoniach Jana Pawła II i w kościele zamontowano system12 kamer bezprzewodowych, aby przeciwdziałać aktom wandalizmu
 • do kościoła zakupiono rzeźby św. Józefa i Matki Bożej z dzieciakiem
 • zamontowano czwarty ekran tekstowy tym razem do prezbiterium
 • wykonano nową ławę dębową do prezbiterium
 • przed plebanią ustawno Figurę Najświętszego Serca Jezusowego i NMP Niepokalanej,
 • ustawienie na błoniach Jana Pawła II krzyża patriarchalnego św. Zachariasza chroniącego przed kataklizmami, zwanego karawaką
 • przy bocznych ołtarzy powróciły spalone podczas pożaru w 1938 roku rzeźbione i pozłacane ornamenty antepedium
 • na plebanii wykonano remont 2 mieszkań dla nowych wikariuszy
 • zamontowanie klimatyzacja w mieszkaniu na strychu plebanii
 • zakupiono też sprzęt do odśnieżania terenu i czyszczenia kostki brukowej
Rok 2022
 • Odtworzenie pierwotnej kamiennej posadzki w nawie głównej i nawach bocznych z czasów fundacji kościoła przez hetmana Jana Klemensa Branickiego.
 • Zamontowanie nowej tapicerki ławek pasującej do obecnego wystroju wnętrza kościoła
 • Oczyszczenie z naniesionego błota i wypełnienie betonem przestrzeni kostki granitowej wokół kościoła
 • Odnowienie figur i muralu „Ogród Matki Bożej” na błoniach JPII
 • Zamontowanie medalion św. Benedykta na parkanie
 • Wymiana słupa reflektora oświetlającego kościół
 • Naprawa pokrycia klasztoru od strony Błoni Jana Pawła II
 • Wymiana dwóch drzwi zewnętrznych do plebanii
 • Remont mieszkania na plebanii dla nowego wikariusza
 • Zakup 11 barokowych krzeseł do prezbiterium
 • Zakup dwóch kolejnych lampionów procesyjnych
 • Zakup nowego złoto - białego ornatu z okazji na transmisji Bożego Ciała; TVP1, TVP Polonia
Rok 2023
 • Marmoryzacja i złocenie ram 4 wielkich obrazów w nawie głównej
 • Wymiana popękanej posadzki z gresu na płyty granitowe na ołtarzu polowym na błoniach JPII
 • Prace blacharskie na cmentarzu polegające na obłożeniu kamiennego muru na naszym cmentarzu grzebalnym blachą oraz okucie blachą cokołu kaplicy dominikańskiej i plebanii
 • Przeprowadzenie cyfrowej inwentaryzacji cmentarza, którą wykona sprawdzona profesjonalna firma z naniesieniem współrzędnych każdego grobu, by go można odnaleźć na stronie internetowej.
 • Remonty na plebanii, hol na piętrze i kaplica na plebanii
 • Remont wikariatki w związku z wymiana księży prefektów
 • Profesjonalna konserwacja i przemalowanie drzwi kościoła
 • Zakup i ustawienie rzeźby Chrystusa Frasobliwego na błonia JPII
 • Zakup klęcznika do prowadzenia modlitw
 • Przegląd elektryczny budynku 5 letni
 • Zakup podestu metalowego na kołach do prac wysokościowych 3.00 m
 • Zakup komplet wianków dekoracyjnych do kościoła
 • Zakup komputera do kancelarii
 • Wymiana napędu jednego z garaży
 • Naprawa tub pielgrzymkowych
 • Prace remontowe na chórze kościoła
 • Zakup podkaszarki do trawy
 • Zakup stolika do kościoła ustawionego za ławkami
 • Liczne drobne prace remontowe
PRACE PLANOWANE NA ROK 2024
 • nawiezienie ziemi i niwelację terenu nowego cmentarza o nachyleniu na południowy wschód, by stok był jednorodny a nie pagórkowaty
 • ogrodzenie nowej cześć cmentarza grzebalnego od ulicy Spokojnej
 • restauracja i dopasowywanie stylistycznie 6 ornamentów barokowych w nawie głównej i dwóch figur aniołów do marmoryzacji ołtarza głównego
 • pomalowanie tylnej ściany prezbiterium za ołtarzem głównym i wykonanie ornamentyki spójnej z całością świątyni
 • pomalowanie dwóch ścian w prezbiterium po obu stronach ołtarza soborowego pominiętych podczas wcześniejszych prac
 • wyłożenie granitem schodów prowadzących do toalety publicznej znajdującej sie w piwnicy budynku plebanii
 • naprawienie schodów prowadzących na werandę plebanii od strony ogrodu i zastąpienie popękanej terakoty płytkami granitowymiStrona główna | Kapłani | O stronie

licznik odwiedzin     www.opoka.org.pl