powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 27 Maja 2024 r. Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

Kapłani

Obecnie:
Proboszcz
ks. kan. mgr lic. Leszek Mieczysław Struk

Wyświęcony 18 czerwca 1986 r. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: "Bóg jest miłością" 1J4,8. Uzyskał specjalizację w zakresie teologii duchowości na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Warszawie w 1995r. Posługiwał w parafiach: w Michałowie, p.w. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, p.w. M.B. Częstochowskiej w Mońkach , duszpasterz akademicki w parafii Św. Rocha w Białymstoku, Ojciec Duchowny w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki przy Bazylice Katedralnej. Od 1 sierpnia 2004 roku proboszcz miejscowej parafii. Od listopada 2007 roku Ojciec Duchowny dekanatu Białystok - Starosielce.

Wywiad z ks. Leszkiem: link

Wikariusze

Ks. mgr Piotr Radkiewicz
Sakrament Kapłaństwa przyjął 31 maja 1992 r. z rąk Abp. Edwarda Kisiela w Archikatedrze Białostockiej.  Na kapłańskie motto wybrał następującą sentencję: " Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13). W Choroszczy posługuje od 25 sierpnia 2021 r. Jest to jego dziesiąta parafia w której pełni funkcję wikariusza.

Ks. mgr lic. Andrzej Szczepańczyk
Sakrament święceń kapłańskich otrzymał 2.czerwca 2001. z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego w Archikatedrze Białostockiej. Zawołaniem kapłańskim uczynił słowa św. Wincenty a Paulo: "Miłość głównie nas skłania do umiłowania woli Bożej, do cenienia jej wyżej, ponad interes własny i życie" Wikariuszem naszej parafii został mianowany od 25 sierpnia 2021 r.

ks. mgr Dariusz Adamski

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2022 r. z rąk Abp. Józefa Guzdka w Archikatedrze Białostockiej. Zawołaniem kapłańskim uczynił słowa Jezusa skierowane do św. Pawła: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali" (2Kor 12,9). Jest to pierwsza parafia do której został mianowany bezpośrednio po święceniach.

Dyżury w poszczególne dni tygodnia

Poniedziałek x. Piotr
Wtorek x. Andrzej
Środa x. Piotr
Czwartek x. Proboszcz
Piątek x. Dariusz

Dyżur w kolejne soboty i niedziele
I x. Piotr
II x. Proboszcz
III x. Andrzej
IV x. Dariusz
V / x. Andrzej x. Dariusz

Księża pochodzący z terenu parafii:

 1. Ks. Antoni Wasilewski
 2. Ks. Jan Maliszewski
 3. Ks. Zbigniew Gołaszewski, MI
 4. Ks. Władysław Antończyk, RCI
 5. Ks. Daniel Żmujdzin
 6. Ks. Andrzej Bystrowski
 7. Ks. Wojciech Nowasza
 8. Ks. Leszek Giemza
 9. Ks. Wojciech Rogowski
 10. Ks. Maciej Kranc
 11. Ks. Robert Matys
 12. Ks. Adam Mariański

Kapłani posługujący na przestrzeni wieków w parafii Choroszczańskiej

1 Raphael Rodziewicz 1706
2 Honorius Wojciechowski 1753
3 Hilarion Świerzawski
4 Cornelius Brok 1754
5 Stephanus Kłociński
6 Martinus Szretter
7 Matthaeus Wiłkowyski
8 Ferdinandus Legnicki 1755
9 Bartholomeus Sokolski
10 Clemens Barewski
11 Hilarion Pomian
12 Cajetanus Wisgort 1756
13 Celestinus Głęboki
14 Thomas Lipieński
15 Clemens Wojno
16 Celestinus Kuczyński 1758
17 Florianus Frąckiewicz
18 Raphael Krzyżewicz
19 Stephanus Karp 1759
20 Gabriel Tomaszewicz 1760
21 Celsus Dettmer
22 Nikolaus Downarowicz 1761
23 Georgius Saworowski 1762
24 Inocentius Skorulski 1763
25 Georgius Jaworowski
26 Matrabius Wojciechowski 1764
27 Mansuetus Nieprucki, prior = przeor
28 Remigius Andrzejkowski
29 Remigius Wróblewski 1765
30 Onufrius Poczobut
31 Cyrillus Szturgullewicz 1766
32 Martinus Szaniawski 1767
33 Hiacynthus Strumiłło 1769
34 Joachimus Kitliński 1770-1810
35 Clemens Białowiecki 1771
36 Michael Mierzejewski, prior 1772
37 Michael Józefowicz
38 Jacobus Dziarski Inv. conv.
39 Veremundus Zaradzki 1774
40 Dominicus Roszkowski
41 Alphonsus Gumkowski 1775
42 Edmundus Wichmann, Ord.Pr.
43 Dionysius Filewski 1778
44 Joannes Fiszer
45 Joachimus Koszko 1780
46 Sigismundus Paproski
47 Philippus Tomaszewski 1782
48 Augustinus Langkas 1783
49 Thomas Kurłłowicz
50 Vieslavus Karboński
51 Vincentius Pawłowski 1784
52 Cantus Sokołowski 1785
53 Marcellinus Thoft 1787
54 Albertus Lulbecki
55 Roselanus Meister, prior
56 Franciscus Rutkowski 1788
57 Michael Abramowicz
58 Bartholomeus Karny 1789
59 Gregorius Orews
60 Dionysius Tołoczko 1790
61 Dominicus Siwicki
62 Aloysius Korzeniowski
63 Albertus Mora 1791
64 Cornelius Wojcewicz
65 Hiacynthus Wałujewicz 1792
66 Augustinus Tejchert
67 Rajmundus Kopakowski 1794
69 Ludovicus Tałłenkiewicz 1795
70 Adolphus Grafowski
71 Raphael Witkowski 1797
72 Paulus Iwonicki 1789
73 Patricius Chomski
74 Bartholomeus Bohdanowicz
75 Petrus Gutowski 1801
76 Gondisage Turski 1802
77 Vieslavus Nycz 1803
78 Vincentius Gogolewski 1804
79 Leo Pawłowski
80 Dominicus Kaźmierowski 1805
81 Casimirus Chodakiewicz 1806
82 Joannes Bazylewski
83 Celsus Michałowski 1809
84 Lucas Danowski 1810
85 Carolus Witkowski 1811
86 Basilius Stróżowski 1815
87 Jacobus Wiązowaty 1816
88 Dominicus Jakubowski 1817
89 Benedictus Pietkiewicz 1819-30
90 Justinus Demiński 1820
91 Antonius Gołaszewski 1823
92 Wincentius Zajkowski
93 Wincentius Skrzyszewski 1824
94 Basilius Łukaszewicz 1828-30
95 Zeno Towgin, kurator 1828-30
96 Bernardus Iłłachowicz 1830
97 Apolinarius Dobkiewicz, kurator 1832
98 Joannes Baranowski 1832-34
99 Casper Zabielski, adm. 1834-56
100 Paulus Trończyński 1856-57
101 Modestus Miniewicz, par. 1857-63
102 Antonius Bujno, vic. 1860-66
103 Antonius Grandwiniewski,vic.
104 Antonius Dowbor, par. 1863-68
  105 Leonardus Koniński, par. 1868-69
106 Adamus Wojejski, vic. 1867-70
107 Antonius Szumowski, par. 1870- 71
108 Stanislavus Lubatyński,pro dec.1871-71
109 Adolphus Korkuć, par. 1871-73
110 Adamus Pisanko, vic. 1871-73
111 Joannes Słowiński, adm. 1873-77
112 Antonius Zimnych, adm. 1877-81
113 Theophilus Hryniewicki, adm.1880-80
114 Hieronymus Grygorowicz, adm.1883-89
115 Miecislaus Manajewski, vic. 1889-91
116 Antonius Szumowski, par. 1891-91
117 Carolus Suchocki, par. 1891-98
118 Stanislaus Maciejewski, par. 1898-99
119 Josephus Songi, par. 1899-1907
120 Ladislaus Sarosiek 1900-00
121 Miecislaus Chrzczanowicz, vic.1901-01
122 Alphonsus Chalicki 1904-04
123 Ladislaus Mironas, par. 1907-10
124 Casimirus Stalewski, par. 1910-12
125 Petrus Niemycki, vic. 1911-11
126 Fabianus Szczerbicki, vic. 1911-11
127 Antonius Zienkiewicz, vic. 1911-11
128 Isidorus Niedroślański, vic. 1912-13
129 Ladislaus Łuchtanowicz, par. 1912-12
130 Adamus Ostrowski, par.1913-19+21-30
131 Jaroslaus Rokicki, vic. 1913-15
132 Eugenius Lasztowt, vic. 1919-21
133 Benedictus Borowski, vic. 1924-24
134 Thaddeus Sewald, vic. 1925-25
135 Franciscus Pieściuk, par. 1930-60
136 Joannes Skarżyński, vic. 1931-31
137 Hilarius Daniłowicz, vic. 1931-31
138 Victor Szutowicz, vic. 1932-44
139 Eduardus Zacharenko, vic. 1945-45
140 Andreas Długosz, vic. 1946-50
141 Ladislaus Szyksznel, resid. 1946-51
142 Joannes Chmielewski, vic. adm.1950-59
143 Alfredus Mikołajewicz, vic. 1952-53
144 Petrus Kotowski, resid. 1953-59
145 Stephanus Girstun, adm. 1954-66
146 Franciscus Serafin, resid. 1954-54
147 Bernardus Boruch, vic. 1958-58
148 Eduadrus Sepko, vic. 1959-64
149 Thaddeus Baluk, vic. 1959-61
150 Leonardus Tołłoczko, par. 1961-62
151 Georgius Miklaszewski, vic. 1961-65
152 Richardus Kotkowicz, vic. 1962-67
153 Eugenius Świsłocki, vic. 1963-64
154 Ceslaus Gładczuk, vic. 1964-68
155 Romualdus Szubzda, vic. 1964-67
156 Marianus Wysocki, vic. 1965-83
157 Stephanus Stajek, par. 1966-80
158 Lucjanus Kosiński, vic. 1966-69
159 Vieslavus Gutowski, vic. 1967-70
160 Josephus Zubowski, vic. 1969-78
161 Stanislaus Świetlicki, vic. 1970-73
162 Zbignievus Biziuk, vic. 1973-76
163 Casimirus Grabala, vic. 1976-79
164 Josephus Zabielski, vic. 1978-82
165 Joannes Halicki, vic. 1979-82
166 Petrus Bożyk, par. 1980-94
167 Stephanus Brzostowski, vic. 1982-86
168 Vieslavus Reich, vic. 1982-84
169 Andreas Kozakiewicz, vic. 1983-86
170 Wojtechus Wysoki, vic. 1985-88
171 Josephus Jaroma, vic. 1986-94
172 Ceslaus Walentowicz, vic. 1986-90
173 Ladislaus Waszkiel, vic. 1988-92
174 Christophorus Masłowski, vic. 1988-90
175 Slavomirus Ostrowski, vic. 1989-91
176 Thaddaeus Kasabuła, vic. 1989-91
177 Hiacynthus Wysocki, vic. 1990-94
178 Andreas Kakareko vic. 1990-94
179 Caesar Czeladko, vic. 1991-94
180 Leo Grygorczyk, par. 1994-2004
181 Josephus Hakało, vic. 1994-2005
182 Christophorus Bolesta, vic. 1994-1997
183 Boguslaus Zieziula, vic. 1994-1996
184 Adalbertus Markowski, vic. 1996-1997
185 Gregorius Bołtruczuk, vic. 1997-2000
186 Adalbertus Wojtach, vic. 1997-2000
187 Adalbertus Ejsmont, vic. 2000-2001
188 Stanislaus Chim, vic. 2000-2002
189 Gregorius Bolesta, vic. 2002-2003
190 Georgius Ostrowski, vic. 2002-2004
191 Christophorus Chajter, vic. 2003-2005
192 Lescus Struk, par. 2004-
193 Thomas Oświeciński, vic. 2004-2015
194 Lucas Okruszko , vic. 2005-2009
195 Artusius Jurczak, vic. 2005-2009
196 Raphael Arciszewski, vic. 2009-2012
197 Petrus Wasilewski. vic. 2012-2014
198 Marcus Burnos vic. 2014 – 2016
199 Sebastianus Sum vic. 2015 – 2019
200 Andreas Łukuć vic. 2015 – 2019
201 Lucas Borowski vic. 2016 - 2018
202 Camilus Przymierski vic. 2018 – 2020
203 Caesar Geidel vic. 2019 – 2020
204 Marcin Karłowski vic. 2019 – 2020
198 Marcus Burnos vic. 2014 –2016
199 Sebastianus Sum vic. 2015 –2019
200 Andreas Łukuć vic. 2015 –2019
201 Lucas Borowski vic. 2016 – 2018
202 Camilus Przymierski vic. 2018 – 2022
203 Caesar Geidel vic. 2019 –20
204 Marcin Karłowski vic. 2019 – 2020
205 Andreas Szczepańczyk vic. 2021-
206 Petrus Radkiewicz 2021-
207 Dariusz Adamski vic 2022-Strona główna | Kapłani | O stronie

licznik odwiedzin     www.opoka.org.pl