powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 17 Kwietnia 2024 r. Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Informacje ogólne

Charakterystyka parafii

Choroszczańska parafia sąsiadująca z Białymstokiem należy do trzech najstarszych w naszej archidiecezji. W 2009 roku bardzo uroczyście świętowaliśmy 550 - lecie jej istnienia. Pierwsza wzmianka dotycząca tutejszego kościoła znajduje się w archiwum wawelskim.

Mieliśmy szczęście do wspaniałych fundatorów w XVII wieku wojewoda trocki, Mikołaj Stefan Pac, herbu Gozdawa, późniejszy biskup wileński buduje w Choroszczy drewniany klasztor i powierza prowadzenie parafii Ojcom Dominikanom. Rozpoczyna się wówczas wszechstronny rozwój parafii, powstaje słynne na one czasy sanktuarium z Cudownym Obrazem „Jezusa w Okowach” oraz szkoła, której absolwenci mogli kontynuować naukę w Akademii Krakowskiej.

W XVIII wieku dobra choroszczańskie przeszły na własność hetmana wielkiego koronnego kasztelana krakowskiego Jana Klemensa Branickiego. Tenże magnat, na prośbę dominikanów, buduje murowany klasztor i kościół.

W roku 1780 parafia w Choroszczy otrzymuje unikalny relikwiarz trumienny Św. Kandyda męczennika z II wieku, którego szczątki zostały wydobyte z katakumb Santa Agnese w Rzymie. W owym czasie w całej Rzeczypospolitej istniały tylko trzy tego rodzaju relikwiarze.

Niestety przyszły dla naszej ojczyzny bolesne czasy zaborów. Zaborca rosyjski Car Mikołaj I kasuje Zakon Dominikanów za popieranie powstań narodowych. Muszą odejść synowie św. Dominika, którzy przez 178 lat sieli wiarę na tutejszej ziemi.

Od tego czasu parafia przechodzi pod zarząd księży diecezjalnych.

Kościół wielokrotnie ulegał pożogom, ale dzięki głębokiej wierze parafian powstawał jak feniks z popiołów. Przywracanie świetności barokowej świątyni trwa po do dzień dzisiejszy. Dzieje się to przy ogromnym wysiłku miejscowej wspólnoty parafialnej i ofiarnych duszpasterzy.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wiarę naszych ojców, za to wielkie dziedzictwo, które staje się naszym udziałem. Dziękujemy za kolejne świątynie parafialne wznoszone wysiłkiem poszczególnych pokoleń, za to, że stawały się one centrum życia religijnego i patriotycznego.

Współczesność naszej parafii nie ustępuje chlubnej, chociaż niełatwej przeszłości. Według danych statystycznych z wizyty kolędowej teren parafii zamieszkuje ok. 6600 katolików. Przy parafii działa siedemnaście różnego rodzaju wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, w które jest zaangażowanych bardzo wiele osób.

Służbę Bożą pełni czterech kapłanów: ks. Leszek Struk - proboszcz, ks. Andrzej Łukuć, ks. Sebastian Sum i ks. Łukasz Borowski - wikariusze.

Mamy prężnie działająca Radę Parafialną, która od roku jubileuszu parafii podczas uroczystości występuje w galowych historycznych strojach.

W ostatnich latach powstały w naszej parafii 34 rejony duszpasterskie. Jest to praktyczna odpowiedź na zachętę Ojca Świętego Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Każda miejscowość bądź osiedle wybrało świętego orędownika. Odtąd dzień liturgicznego wspomnienia patrona jest uroczyście obchodzony. Centrum stanowi Msza Święta sprawowana częstokroć w plenerze. Następnie na wzór wspólnot wczesnochrześcijańskich odbywa się agapa, stanowiąca doskonałą okazję do integracji mieszkańców.

Na stałe do naszego kalendarza weszła polowa Msza Święta z błogosławieństwem wszelkiego stworzenia, na którą przyjeżdżają ze swymi zwierzakami mieszkańcy Podlasia. Nie mniej osób bierze udział w parafialnym „Święcie Dziękczynienia” odbywającym się w ostatnią niedzielę sierpnia.

Błonia Jana Pawła II znajdujące się przy kompleksie klasztornym stanowią doskonałe miejsce do organizowania licznych festynów. Już po raz kolejny był obchodzony „Parafialny Dzień Dziecka”, który animują ludzie dobrej woli przy ogromnym wkładzie miejscowego Centrum Kultury i Urzędu Miasta.

W uroczystość Objawienia Pańskiego przybywa do kościoła Trzech Mędrców ze Wschodu w bogatych szatach, którzy włączają się do liturgii, czytając czytania i śpiewając psalm. Uroczyście świętujemy w naszej wspólnocie Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. W dniu Świętego Walentego sprawowana jest Eucharystia o uświęcenie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Jubilaci dziękują Bogu za przeżyte w małżeństwie lata, panowie wręczają swym żonom róże, u wielu niewiast można zauważyć łzy radości.

Kilkudziesięciu parafian wciela się w postacie ewangeliczne, przygotowując, co pięć lat wielkie plenerowe Misterium Męki Pańskiej. W czasie wszelkiego rodzaju procesji eucharystycznych można zauważyć – „Strażników Eucharystii” – to 19 żonatych, młodych mężczyzn w pięknych strojach liturgicznych tworzących asystę i niosących baldachim.

We wtorki sprawowana jest Eucharystia do Miłosierdzia Bożego, na którą zapraszani są mieszkańcy poszczególnych rejonów parafii, zaś w każdy czwartek odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

To zaangażowanie duchowe i żywotność parafii wyraża się w zewnętrznych efektach. Nasz chór parafialny pod dyrekcja organisty, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego pana Łukasza Olechno zajął I miejsce XXII Katolickim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej.

Starsi ministranci zwyciężyli w diecezjalnym konkursie Wiedzy Liturgicznej, zaś młodsi zajęli II miejsce, natomiast ministranci szkół średnich i studenci zajęli I miejsce w rozgrywkach diecezjalnych w piłce nożnej i 5 miejsce w turnieju ogólnopolskim.

Jesteśmy dumni z przynależności do tej właśnie wspólnoty parafialnej.

Do parafii należą:

Choroszcz, Barszczewo 4 km, Dzikie 4 km, Dzikie kol. 4 km, Gajownki 5km, Jeroniki 3 km, Kościuki 4 km, Łyski 4km, Nowosiółki 4 km, Ogrodniki Barszczewskie 4 km, Oliszki 5 km, Porosły kol. 5 km, Rogówek 4,5 km, Rogowo Majątek 5 km, Ruszczany 2,5 km, Sienkiewicze 3-5 km, Topilec 9 km, Zaczerlany 5,5 km, Zawady 8 km, Żółtki 2,5 km.

Kaplice na terenie parafii:

 1. Kaplica cmentarna pod wezwaniem Ducha Świętego zbudowana w 1924 r. staraniem ks. proboszcza Adama Ostrowskiego jako pomnik poległym za Ojczyznę w 1863 r. i podczas wojny 1914-1918 r. W roku 1986 kaplica została odnowiona.
 2. Kaplica w Domu Pomocy Społecznej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy erygowana w 1995 r.
 3. Kaplica prywatna na plebanii p.w. Matki Bożej Anielskiej erygowana w 2005r.

Cmentarz grzebalny:

1 km od kościoła parafialnego. Założony w pocz. XIX w. Powierzchnia 6,5 ha.

Odpusty:

św. Jana Chrzciciela, MB Anielskiej, św. Dominika Św. Szczepana

Dni adoracji Najśw. Sakramentu (40-godz. nabożeństwo): związane z I niedzielą października

W każdy czwartek od godziny 7.30 do 18.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu

Doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu: 19 lutego

Siostry zakonne pochodzące z terenu parafii:

 1. Maria Kijek, CSFN
 2. Ludmiła Grzybko, C.R.

Księża pochodzący z terenu parafii:

 1. ks. Tadeusz Zajkowski
 2. Ks. Antoni Wasilewski
 3. Ks. Jan Maliszewski
 4. Ks. Zbigniew Gołaszewski, MI
 5. Ks. Władysław Antończyk, RCI
 6. Ks. Daniel Żmujdzin
 7. Ks. Andrzej Bystrowski
 8. Ks. Wojciech Nowasza
 9. Ks. Leszek Giemza
 10. Ks. Wojciech Rogowski

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu:

 1. Ks. Eugeniusz Mikulski
 2. Ks. Franciszek Pieściuk
 3. Ks. Władysław Szykszynel
 4. Ks. Stanisław KościuczykStrona główna | Kapłani | O stronie

licznik odwiedzin     www.opoka.org.pl